Skip to main content

Prisliste

Takstpriser Takstmannen AS AS 01.01.2023

TILSTANDSRAPPORT ENEBOLIGER/FRITIDSBOLIGER/REKKEHUS/HALVPART AV TOMANNSBOLIGER
IHT. LOVFORSKRIFT OG NS3600: 2018

Pris inkl. mva

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 100m² BRA.

*Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg.

kr      12 900

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 101 – 150 m² BRA.

*Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg.

kr      15 000

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 151 – 250 m² BRA.

*Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg.

kr      17 000

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 251 – 350 m² BRA.

*Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg.

kr      22 300

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 351 – 450 m² BRA.

*Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg.

kr      24 700

Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig over 451 m² BRA Pris etter avtale.

 

Tillegg ved tilleggsbygninger (eks. garasjer/uthus/krypkjeller event. andre uinnredede bygninger)

Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad.

kr        1 050

Tillegg ved innredet tilleggsbygninger (innredet anneks/uthus/ etc.)

Detaljert beskrivelse uten tilstandsgrad.

kr        4 200

TILSTANDSRAPPORT LEILIGHETER IHT. LOVFORSKRIFT OG NS 3600: 2018

Leilighet inntil 100m² BRA. Inkl. 1 våtrom og hulltaking

kr        9 800

Leilighet fra 101 - 150m² BRA.  Inkl. 1 våtrom og hulltaking

kr      12 200

Leilighet fra 151m² BRA - 250m² BRA.  Inkl. 1 våtrom og hulltaking

kr      13 800

Leilighet fra 251m² BRA - 350m² BRA. Inkl. 1 våtrom og hulltaking

kr      15 900

Leilighet over 351m² BRA Pris etter avtale.

 

Tillegg ved tilleggsbygninger (eks. garasjer/uthus/blind-/krypkjeller event. andre uinnredede bygninger)

Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad.

kr        1 050

Tillegg ved loftsbod/kjellerbod

Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad

kr            525

Tillegg ved innredet tilleggsbygninger (innredet anneks/uthus/ etc.)

Detaljert beskrivelse uten tilstandsgrad.

kr        4 200

Tillegg loftsleiligheter.

kr        1 575

VÅTROMSTILLEGG OG HULLTAKING IHT. LOVSKRIFT OG NS3600: 2018

Våtrom. Pris pr. stk. (Våtrom defineres som bad og vaskerom)

kr        1 050

Hulltaking. Pris pr. stk.

kr        1 050

VERDITAKST / TOMTETAKST

Pris inkl.mva

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig. Størrelse inntil 150m² BRA

kr        6 850

Enebolig med sekundær leilighet/hybel/utleiedel. Evt. bolig med størrelse fra 150m² - 250m² BRA

kr        7 900

Enebolig med sekundærleilighet/hybel/utleiedel. Evt. bolig med størrelse fra 250m² - 400m² BRA

kr        9 500

Tillegg for boliger fra 400m²-600m² BRA. Pris etter avtale over 600m² BRA

kr        2 100

Leilighet over ett plan inntil 100m² BRA

kr        5 250

Leilighet over ett plan fra 100m² -150 m² BRA / leilighet over 2-plan inntil 150m² BRA

kr        6 300

Tillegg ved garasje / carport / boder / uthus / fritidsbolig / lekestue/henting av nøkler. Pris pr stk.

kr           525

Tillegg ved badehus / strandparsell / innredet anneks

kr        1 050

Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. Pris pr. time / Pris på forespørsel

(Klikkavgift på kr. 360,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)

kr        1 575

Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig. Vurdering av råtomtverdi ved festet eiendom.

Kr        6 050

Forhåndstakst – se priser for verditakst av leilighet/bolig.

 

ANDRE PRISER

 

Oppdatering av tilstandsrapport med ny befaring etter 12mnd. iht. NT sine retningslinjer - Utføres iht. medgått tid

Pris pr. time.

*(Klikkavgift på kr. 250,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)

Kr         1 575

Oppdatering av verditakst/forhåndtakst med ny befaring etter 12 mnd. iht. NT sine retningslinjer.

*(Klikkavgift på kr. 150,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.)

kr        4 750

Oppdatering av verditakst bolig uten ny befaring. Ingen større endringer.

kr        3 150

Tillegg for vurdering av utviklings potensiale ved tomtetakst/verditakst/tilstandsrapport.

kr        2 100

Rådgivning/konsulentbistand. Pris pr. time. Min. 2 timer.

kr        1 575

Utviklingseiendommer/Overtakelsesbefaring/Byggevurdering - Pris pr. time. Min. 2. timer.

kr        1 575

Skade/reklamasjonsrapporter/bistand i rettsaker e.l. - Pris pr. time. Min. 2. timer.

(Klikkavgift (ved rapportskriving) på kr. 250,-  for generering av ny rapport og kjøregodtgjørelse iht. statens satser (km/bom/parkering) kommer i tillegg.)

kr        1 975

Arealmåling av bolig. Fra kr.

kr        3 700

Innhenting av lovpålagte tegninger for kontroll av bygningssakkyndige.

kr        1 050

Flytting av inventar for inspeksjon (maks vekt for flytting 25kg) iht. medgått tid min kr. 1 575,-  

kr        1 575

Tilleggsbygninger/strandparsell/tomt/badehus som ikke er i tilknytning til eiendommen. Enkel beskrivelse (uten tilstandsgrad i tilstandsrapport).

kr        2 100

Verditakst av badehus el. Enkel beskrivelse.

kr        5 250

Uavhengig Kontroll    Pris på forespørsel

 

TEGNINGER

Utarbeidelse av planskisse i 2D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet

kr        1 000

Utarbeidelse av planskisse i 2D+ 3D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet

kr        1 100

Utarbeidelse av planskisse 2D 1 plan basert på fremlagte tegninger

kr            420

Utarbeidelse av planskisse 2D+3D 1 plan basert på fremlagte tegninger

 kr           525

Generelle leveringsbetingelser - andre forhold:

 • Større boenheter/tomter og spesielle objekter faktureres etter medgått tidsforbruk eller fastpris etter avtale.
 • Eiendom med flere objekter er å anse som et spesielt objekt og faktureres etter avtale
 • Normal leveringstid er ca. 1 uke etter befaring eller etter avtale med takstmann.
 • De generelle oppdragsbetingelser har gyldighet etter kontrakt eller skriftlige tilbud. Oppdraget utføres for øvrig innenfor rammen av nevnte betingelser og ansvarsforhold.

Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks for virksomhet med lønnskostnad som dominerende innsatsfaktor, avrundet. Alle tjenester faktureres med mva.

I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.

 • Fakturering skjer fortløpende. Det bemerkes at oppdraget kan faktureres etter utsendelse av midlertidig utgave.
 • Rekvirenten bekrefter at det er informert om pris på tjenesten og aksepterer at faktura sendes pr. e-post i etterkant av endt oppdrag.
 • Faktura ettersendes pr. e-post med 10 dagers betalingsfrist. Etter forfall påløper purregebyr kr. 35,-
 • Ved avtale kan vi bestille/innhente info fra forretningsfører, kommunen e.l. Eventuelle utlegg vil faktureres oppdragsgiver.
 • For arbeid som faktureres iht. medgått tid, beregnes tiden fra/til kontoret.
 • Eventuelle parkeringsavgifter tilkommer.
 • Grunnet HMS vil ikke takstmannen gå opp på tak fra frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger brukes ikke høyere enn 4 meter.
 • Takstmannen AS er ansvarsforsikret hos If.

 Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før befaring vil det påløpe et gebyr på kr. 1 500,- inkl. mva. Avbestilles oppdraget etter befaring vil det bli fakturert etter medgått tid.

Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.