Skip to main content

Tomtetaksering

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal, festetomt og vurdering av ekspropriasjonstomter.

Inneholder eksempelvis tomteverdi, råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av teknisk anlegg og tilknytningsavgifter for vann og avløp.
Vurderingen av tomten baseres på bl.a. størrelse, grunn, regulering og vann-/avløp etc.

(Kilde: www.norsktakst.no)